ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 11. Եգիպտոսիցը դուրս գալու հրամանը։ Առաջինեկների մահուան սպառնալիքը։

Ելից 11