ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 12. Զատիկը հաստատվում է։ Առաջինեկների մահը։ Իսրայէլացիների դուրս գալը։

Ելից 12