ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 14. Իսրայէլացիք բոլորովին դուրս են գալիս։ Եգիպտացիք խեղդվում են Կարմիր ծովումը։

Ելից 14