ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 15. Մովսէսի երգը։ Դառը ջուրը քաղցրացնում է.

Ելից 15