ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 17. Իսրայէլացիք ջուր են խմում վէմիցը. Յաղթում են Ամաղէկացիներին։

Ելից 17