ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 21. Զանազան օրէնքներ ծառայի, մարդասպանութեան և վիրաւորելու մասի։

Ելից 21