ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 23. Արդարութեան և ընկերսիրութեան մասի։ Քանանացիները դուրս անելու պատուէր և խոստմունք։

Ելից 23