ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 24. Օրէնքը դրվում է. Օրէնքի գրքի զոհը։ Քահանաները և 70 հոգի ծերերիցը տեսնում են Տիրոջը։ Մովսէսը դարձեալ գնում է սարը։

Ելից 24