ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 25. Խորանի ընծան, տախտակը և քաւութիւնը, սեղանը, աշտանակը։

Ելից 25