ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 27. Ողջակէզի սեղանը. Սրահը. Սուրբ իւղը։

Ելից 27