ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 28. Ահարօնը քահանայ է ընտրվում. Նորա և իր որդկանց զգեստը։

Ելից 28