ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 29. Քահանաների եւ սեղանի օրհնուիլը։ Մշտնջենաւոր ողջակէզը։

Ելից 29