ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 30. Խունկի սեղանը. Փրկանքի վճարումը. Պղնձի աւազանը, օծելու իւղը և անուշահոտ խունկը։

Ելից 30