ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 31. Բեսելիէլ և Ոողիաբ ճարտարապետների նշանակուիլը։ Շաբաթի պատուէրը։ Օրէնքի երկու տախտակները։

Ելից 31