ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 32. Ոսկի որթը։ Մովսէսի նախանձը Աստուծոյ համար, և աղաչանքը ժողովուրդի համար։

Ելից 32