ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 33. Մովսէսը աղաչում է ժողովուրդի համար և փափաքում է տեսնել Տիրոջ փառքը։

Ելից 33