ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 34. Օրէնքի նոր տախտակներ։ Աստուած իրան յայտնում է, ուխտը նորոգում։ Մովսէսի երեսի փայլելը։

Ելից 34