ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 35. Շաբաթի պատուէրը։ Խորանի ընծան։ Ճարտարապետների կոչուիլը։

Ելից 35