ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 36. Ժողովուրդի յօժարակամութիւնը։ Սրբարանի շինութիւնը։

Ելից 36