ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 38. Սրահի միջի ողջակէզի սեղանը, պղնձի աւազանը։ Ժողովուրդի ընծայած ոսկին, արծաթը և պղինձը։

Ելից 38