ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 4. Աստուած Մովսէսին հրաշքի զօրութիւն է տալիս։ Գնում է դարձեալ Եգիպտոս։

Ելից 4