ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 40. Խորանը կանգնեցնում են և օրհնում։ Տիրոջ փառքովը լցվում է խորանը։

Ելից 40