ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 7. Մովսէսը և Ահարօնը հրաշքներ են անում. Ջուրը արիւն են դարձնում։

Ելից 7