ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 11. Մեսիան և իր խաղաղութեան թագաւորութիւնը։ Ժողովրդի ցրուածների ժողովումը։

Եսայիա 11