ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 13. Բաբիլոնի աւերումը Մարաց ձեռքով։

Եսայիա 13