ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 17. Դամասկոսի և Իսրայէլի դէմ նախագուշակութիւն։

Եսայիա 17