ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 24. Հրէաստանի աւերումը։ Տիրոջ փառքը պիտի յայտնուի Սիօնումը։

Եսայիա 24