ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 27. Աշխարհային Տէրութիւնների խոնարհուիլը և Իսրայէլի ժողովուիլը։

Եսայիա 27