ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 28. Եփրեմի և Յուդայի դատաստանները։ Անկիւնի պատուական քարը։

Եսայիա 28