ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 31. Եգիպտոսի ունայն օգնութիւնը։ Աստուծոյ յաղթութիւնը Ասորիների դէմ։

Եսայիա 31