ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 32. Պատժուած ժողովուրդը երջանիկ կեանք է վարում մի արդար թագաւորի ձեռքի տակ։

Եսայիա 32