ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 33. Աստուծոյ ժողովուրդին յայտնում է որ թշնամիները կ’կորչեն, մեղաւորները կ’սարսափեն և հաւատացեալները կ’ուրախանան։

Եսայիա 33