ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 35. Նեղութիւններ կրելուց յետոյ Աստուծոյ ժողովուրդը փառաւոր վիճակ կ’ունենայ։

Եսայիա 35