ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 37. Եզեկիայի աղօթելովը Սենեքերիմի զօրքը մէկ գիշերում ջարդվում է։

Եսայիա 37