ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 38. Եզեկիայի մերձ ի մահ հիւանդանալը, առողջանալը և գոհութեան երգը։

Եսայիա 38