ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 42. Աստուծոյ ծառան (Մեսիան) իր հեզութիւնովը հեթանոսներին լոյս՝ և կոյր ժողովրդին առաջնորդ է։

Եսայիա 42