ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 48. Աստուած յորդորում է իր խստապարանոց ժողովրդին որ իր շնորհքով փրկուելուն հաւատայ և նորան հնազանդի։

Եսայիա 48