ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 49. Աստուծոյ ծառան հեթանոսներին լոյս և Իսրայէլին փրկութիւն է։ Սիօնը կ’մխիթարուի իր Փրկիչովը։

Եսայիա 49