ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 51. Արդարները գալիս են տուն մեծ տառապանքից. Սիօնումը ուրախութիւն կայ։

Եսայիա 51