ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 55. Ընդհանուր հրաւէր Աստուծոյ ուխտի մէջը մտնելու։ Աստուծոյ խօսքի անհրաժեշտ արդիւնքը։

Եսայիա 55