ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 56. Յորդորում է բարեպաշտութեան։ Հեթանոսների դարձի գալը։ Վատ հովիւները պատժուելու են։

Եսայիա 56