ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 59. Ամբարիշտ ժողովրդի կորուստը։ Փրկչի խոստումը։

Եսայիա 59