ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԱՅԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԱՅԻԱ 65. Հեթանոսների և Իսրայէլի մի մասի ընդունուիլը։ Ապստամբների պատժուիլը։ Նոր երկինք ու նոր երկիր։

Եսայիա 65