ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԹԵՐ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԹԵՐ 10. Մուրթքէ իշխանը օգնում է իր ազգին։

Եսթեր 10