ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԹԵՐ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԹԵՐ 6. Համանը ստիպվում է պատուել Մուրթքէին թագաւորի հրամանովը։

Եսթեր 6