ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԹԵՐ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԹԵՐ 7. Համանին կախում են այն կախաղանիցը որ շինել էր Մուրթքէի համար։

Եսթեր 7