ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԹԵՐ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԹԵՐ 8. Մուրթքէի բարձրանալը։ Նոր հրովարտակ Հրէաների օգուտի համար։

Եսթեր 8