ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 12. Երկրի թշուառ վիճակը նորա բնակիչների մեղքի համար։ Դրացի ազգերի մասին մարգարէութիւն։

Երեմիա 12