ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 13. Երկու օրինակով ցոյց է տալիս Հրէաների պատիժը։ Ժողովուրդը գերի է գնալու։

Երեմիա 13