ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԵՄԻԱ 14. Յայտնում է թէ երաշտութիւն և սով է լինելու։ Երեմիայի աղօթքը ժողովրդի կողմիցը։

Երեմիա 14